Muskelkliniken_Nyköping_logga

Lotorpsmetoden

Lotorpsmetoden är en metod för att behandla andningsrelaterade problem som till exempel:
* Astma
* Astmalika åkommor

* Hosta

* Doftallergi
* Parfymallergi
Även hos personer med KOL kan symtomen bli lindrigare.

Thoracal mobilisering
Lotorpsmetoden inriktar sig på bearbetning av andnings- muskulaturen med manuella terapier, med avsikt att öka rörligheten i bröstkorgen, därav namnet Thoracal mobilisering.
 I metoden ingår också andningsövningar för att lära patienten att andas bättre och det är av stor vikt att patienten regelbundet utför dessa övningar för att komma tillbaka till en bra funktion i bröstkorg.
Under en behandling genomförs ett antal ordentliga utandningar där patienten får hjälp av terapeuten med att verkligen tömma lungorna. Detta är viktigt eftersom det normalt är just utandningen patienter har problem med, effekten är ofta häpnadsväckande kraftig och många känner en omedelbar förbättring av problem som kan ha varat i åratal.


Studier om Lotorpsmetoden:

Studie på astmatiker

Denna studie slutfördes under 2014. Den leddes av professor Olle Löwhagen på avdelningen för allergi och lungmedicin på Sahlgrenska i Göteborg. Studiens syfte var att studera Lotorpmetodens effekt på patienter med diagnostiserad astma.
  Två patientgrupper skapades där den ena gruppen fick behandlingar enligt Lotorpsmetoden och den andra gruppen (kontrollgruppen) fick normal behandling för astma plus ordinerad fysisk träning. Samma mätningar utfördes på deltagarna i båda grupperna.
  Resultatet av studien var att de personer som behandlades med Lotorpsmetoden fick signifikanta förbättringar av ett antal parametrar jämfört med kontrollgruppen plus att deras bröstkorgsrörlighet förbättrades. Kontentan av studien var att den ökade bröstkorgsrörligheten troligen låg bakom förbättringarna av de upplevda problemen.
  Denna studie finns publicerad i den vetenskapliga tidsskriften "Complementary Therapies in Clinical Practice". En sammanfattning av studien kan läsas genom att följa följande länk:

Artikel om studie på astmatiker


Lotorpsmetoden i media:
Astma är ingen sjukdom
Lotorpsmetoden i unikt test på astmapatienter
Andningsteknik från Lotorp testas i ny universitetsstudie
Läs om KOL-patienten Göran